Ключалки за спусъка

5/5
Поръчайте онлайн

  Брой:                Модел:
  Име и Фамилия          Телефон
  Офис на Спиди / Еконт          Доставка чрез:

  От дата 07.05.2019, когато официално в Държавен Вестник бяха обнародвани поправки в закона за оръжията ЗОБВВПИ – заключващите механизми за спусъка станаха задължителен атрибут при пренасянето на ловни и спортни оръжия. Промените са регламентирани в Чл. 96., ал 4. от ЗОБВВПИ, а точният текст гласи:

  “Чл. 96., ал 4. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 – разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.”

  Видно от цитирания текст – изключение правят само оръжията, пренасяни в затворен транспортен куфар. Изискванията към затворените транспортни куфари не остават ясни, като законодателя е пропуснал детайлно да упомене какъв тип на заключване покрива термина ” затворен транспортен куфар ” в закона.

  Масово ловните пушки се пренасят в меки, текстилни калъфи, което налага една голяма част от ловците в България да закупят предложените от законодателя ключалки за спусъка. Солени глоби грозят нарушителите, пренасящи ловното си оръжие без въпросното заключващо устройство. От ловното съсловие вече съобщиха за санкционирани колеги, пренасящи гладкоцевно или нарезно оръжие в разрез с новите норми. Съставените актове масово са в размер на 500лв.

  Ключалки за спусъка за карабини и класически ловни пушки

   

  Всеки притежател на ловно оръжие носи отговорността по правилното му съхраняване и безопасното му пренасяне до ловното поле и обратно. От особена важност е оръжието да остане недостъпно независимо дали говорим за крадец нахлул в дома ни, или когато става въпрос за любопитно дете, застрашаващо живота си и/или живота на своите близки.

  Съхранението на оръжието и боеприпасите за него в метална каса по постоянен адрес са законово регламентирани и до момента не подлежат на обсъждане. Дискусионни обаче са новите законови промени, касаещи пренасянето на ловните пушки с поставени ключалки за спусъка.

   

  Принцип на действие

   

  Задачата по допълнителното обезопасяване на ловните и спортни оръжия по време на тяхното транспортиране посредством заключващ механизъм се осъществя по следните два метода:

   

  – чрез блокиране на спусъка

   

   

  – чрез блокиране на затворната рама и/или болтовия механизъм

   

   

   

  Устройствата, базирани на изброените два принципа на действие, имат своите положителни и отрицателни характеристики, но прецизираните текстове в закона налагат да обърнем по задълбочен поглед основно върху заключващите механизми за спусъка.

  Заключващите механизми за спусъка на ловните оръжия се поставят от двете страни на спусковата скоба, така че да блокират достъпа до спусъка и да елиминират нежелано натискане.

  Както при всеки друг продукт, така и при ключалките за спусъка е важно заключващото устройство да бъде правилно подбрано за конкретния модел ловно или спортно оръжие, както и да бъде монтирано правилно върху спусковата скоба, за да изпълнява функцията си ефективно и безпроблемно.

   

  Видове ключалки за спусъка за спусъка

   

  Базирайки се на начина на заключване, заключващите устройства се делят на следните разновидности:

    • Заключващи механизми за спусъка с код/шифър
    • Заключващи механизми за спусъка с ключ

  Заключващи устройства за ловни оръжия с код

   

  заключващ механизъм с код

  Това са едни от най-масовите и търсените заключващи механизми от ловците поради простия и надежден начин на работа. Отключването им най-често се осъществява посредством лостов механизъм освобождаван от предварително избрана трицифрена комбинация. Стандартно заводския шифър за отключване на устройството е “000”, като кодът може да бъде сменен по желание на потребителя. Необходимо е единствено да се следват инструкциите по-долу:

   

   

   

   

   

  Основното предимство на този тип заключващи устройства се крие в безключовото им отваряне. При моделът с ключ, загубата на използвания ключ обикновено води до невъзможност за отключване на оръжието. Събитие от подобен тип определено е нежелано непосредствено преди лов, или на спортното стрелбище.

  Заключващи устройства за ловни оръжия с ключ

  Заключващ механизъм с ключ

  Заключващите механизми за спусъка с ключ са основно предпочитани от ловците, държащи на сигурната и безпроблемна конструкция на устройствата с ключ. Принципът им на действие и надеждната им конструкция, предполагат по-дълъг експлоатационен период и дълги години вярна служба. Този тип ключалки са предпочитани и от по-възрастните ловци заради лесния им начин на употреба.

  Основните предимства на този тип заключващи механизми са:

    1. По-ниска продажна цена
    2. По-надеждна конструкция
    3. По-дълъг експлоатационен период
    4. Интуитивен начин на употреба

  Цени

   

  Масово разпространената цена за закупуване онлайн на заключващ механизъм за спусъка варирара от 15лв до 30лв, без включена цена на доставката.

   

   

  заключващ механизъм

   

  Най-добрата оферта за закупуването на въпросните механизми предлагаме ние от Pushka.bg. Цените ни нямат аналог на българския пазар и са както следва:

    1. Устройство с ключ – 12 лв.
    2. Устройство с код – 13 лв.

  Посочените цени са крайни и не включват цената на доставката!

   Поръчайте: 0878 926 355